Představení čističky

AERCONIQ - Profesionální čistička vzduchu

Make your space.

Fotokatalytická funkce

Funkce fotokatalytického filtru je v čase stálá a nedochází k zastavení čistící funkce a tím nutné výměně filtru. Při této reakci se katalyzátor nemění ani není spotřebováván. Daný fotokatalytický povrch se při UV osvětlení aktivuje a spustí se příslušné reakce rozkladu organických a anorganických látek.

Vysokou účinnost zajišťuje fotokatalytická reakce, při které dochází k přeměně světelné energie na energii chemicko za účasti katalyzátoru. Světelné záření dopadá na fotokatalyticky aktivní vrstvu. Absorpcí tohoto záření na povrchu vrstvy vznikají vysoce energetické částice, které viry "spálí" a přemění je na vodu a oxid uhličitý.

Používáme nanokompozitní nátěr s fotoaktivní funkcí. TiO2 je zde kombinován s SiO2, se kterým vytváří tzv. nanokompozit. Toto řešení má ve srovnání s nátěry odvozenými jen od samotného oxidu titaničitého nejen řadu technických výhod, ale je důležité také z hlediska možných zdravotních rizik.

Více informací

Otevření čističky

Kryt čističky vzduchu je vyroben z pozinkované oceli. Uvnitř čističky se nachází fotokatalytický modul s skleněnými deskami a bezpečnostní úpravou a aktivním povrchem SOLGEL. Pro zajištění vysokého výkonu jsou použity také vysoce výkonné UV LED diody a sada extrémně tichých ventilátorů.

Více informací

Výhody čističky AERCONIQ

Porovnání s konkurenčními čističkami

AERCONIQ je bez filtru, na rozdíl od ostatních čističek na trhu. Podívejte se na video, kde porovnáváme naši čističku s konkurenční čističkou, která obsahuje filtry plné bakterií a nečistot.

Reference

AERCONIQ je profesionální čistička vzduchu určená do zdravotnických zařízení. Kontinuálně čistí vzduch v ordinacích a čekárnách za přítomnosti lidí, bez nutnosti větrat.

Prostředí: Pediatrie v Ostravě-Porubě

Prostředí: Alzheimer centrum v Opavě