O nás

Představení společnosti
slovy výkonného ředitele

Jsme ryze česká společnost disponující vlastními výrobními a skladovými prostory. Naším cílem je vytvořit optimální interiérové klima, které bude mít blahodárný vliv na zdraví. Vyvinuli jsme multifunkční otopný systém, který interiér vytápí, ochlazuje a čistí vzduch. Kladli jsme důraz na efektivitu, ekologickou úspornost a požadavky zákazníka. Při vývoji jsme spolupracovali s řadou expertů z vysokých škol (VUT Brno, Technické univerzity Liberec, Univerzity obrany atd.) a také s odborníky z automobilového průmyslu. Naše produkty testujeme v nezávislé laboratoři Heatest a následně jsou certifikovány ve zkušebnách SZÚ v Brně podle předepsaných mezinárodních norem.

Naše úsilí bylo zhodnoceno v roce 2017, kdy jsme získali prestižní ocenění „Inovační firma Moravskoslezského kraje“.

Multifunkční systém TOMTON

Multifunkcní otopný systém TOMTON využívá materiály, konstrukční a technologické postupy používané v automobilovém průmyslu. Jeho základem je teplovodní výměník, který vyniká výbornými termodynamickými vlastnostmi. Otopná tělesa TOMTON lze díky konstrukčnímu rešení provozovat jak v přirozené, tak nucené konvekci a díky vysoké dynamice lze ušetrit až 20% nákladů na energie v porovnání se standartními otopnými tělesy. Námi použité řízení modulace výkonu nabízí využití dodané energie na maximum a je vhodné pro všechny typy otopných systémů. Otopná tělesa TOMTON jsou navržena jako multifunkční, tudíž mohou být provozována i v režimu dochlazování (v kombinaci s tepelným čerpadlem), což zefektivňuje jejich využití po celý rok. Právě celoroční využití otopných těles TOMTON nám poskytlo i další možnosti, a to zejména v oblasti filtrace a čištění vzduchu. Kromě již funkčního mechanického filtru finalizujeme vývoj fotokatalytického filtračního modulu - tímto zajistíme komplexní úpravu interiérového klimatu.

Dokonale čistý vzduch díky Nanotechnologii

Vnitřní prostory mohou být považovány jako problémové z hlediska své uzavřenosti. V dnešní době, kdy se staví hlavně nízkoenergetické a pasivní domy, dochází v důsledku nedostatečného či žádného větrání ke zvyšování koncentrací škodlivých látek, virů a bakterií. Fotokatalýza se umí s tímto problémem vypořádat a bakterie, viry, spóry a toxické látky zhoršující kvalitu vzduchu v interiéru spolehlivě odstranit. Likvidace bakterií, virů, alergenů, pachů, nízkých koncentrací toxických těkavých látek (jako např. formaldehyd, benzenů) prináší v interiéru vetší pohodu a snížení rizika onemocnění např. dýchacích cest. Takový interiér je pro pobyt výrazně zdravejší a ocení ho také alergici.

Co to je fotokatalýza? Fotokatalýzu lze zjednodušeně popsat jako proces, kdy dochází k chemickému rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a UV záření. Jako fotokatalyzátor je použit oxid titaničitý. Oxid titaničitý je netoxický a neškodný k životnímu prostředí. Námi používaný nanokompozitní fotoaktivní povrch byl vyvinut speciálně pro naše multifunkční otopná tělesa a vykazuje vysokou účinnost. Fotokatalytický modul TOMTON mužeme zabudovat nejen do našich otopných těles, ale i do samostatné čističky vzduchu.

Multifunkční otopný systém TOMTON lze snadno instalovat do režimu řízení chytré domácnosti. Nabízíme širokou řadu designových krytů různých materiálů a barev s možností sladění otopných těles TOMTON s designem interiéru. Multifunkční otopný systém TOMTON je určen pro všechny typy obytných a občanských staveb - moderní byty, rodinné domy, kanceláře, vestibuly, objekty s lehkou průmyslovou výrobou, hotely, restaurace apod.

Na návrhu designu otopných těles TOMTON se podíleli špičkoví průmysloví designeři.
Za model R4 jsme v roce 2017 vyhráli cenu Red Dot Design Award.
„Za dobu působení jsme získali přehled o trhu v oblasti TZB, a to nejen v ČR, ale i v celé Evropě a zároveň jsme si vybudovali vazby na přední odborníky z tohoto oboru, jako jsou architekti, designéři, projektanti. Jsme členy CZECH DECO TEAMu a podporujeme mladé studenty v rámci mezinárodních architektonických souteží“.

Bc. Rudolf Kalíšek
Výkonný a technický ředitel

Make your space