Výzkum korozní odolnosti tepelného výměníku z hliníku radiátorů TOMTON

Společnost TOMTON s.r.o. realizuje v letech 2016 – 2017 projekt s názvem „Výzkum korozní odolnosti tepelného výměníku z hliníku radiátorů TOMTON“. Cílem je výzkum a posouzení vhodnosti materiálové skladby otopného systému s hliníkovými radiátory a kvality otopné vody z hlediska dlouhodobé korozní odolnosti. Výstupem projektu se stanou protokoly ze zkoušek a souhrnné zprávy, a to na základě vyhodnocení metalografických výbrusů jednotlivých materiálů a modelové laboratorní zkoušky galvanické koroze. Rozpočet dotačního projektu činí 249.200,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 75% celkového rozpočtu projektu.