Kvantifikace úspor energie při vytápění otopným tělesem TOMTON R1 oproti stávajícím otopným tělesům

Společnost TOMTON s.r.o. realizuje v letech 2017 – 2018 projekt s názvem „Kvantifikace úspor energie při vytápění otopným tělesem TOMTON R1 oproti stávajícím otopným tělesům“. Cílem projektu je výzkumem podložit a vyčíslit očekávané významné tepelné úspory při provozu inovačních radiátorů zn. TOMTON. Naměřené hodnoty vyplývající ze simulací a výpočtů se pak stanou konkurenční výhodou na trhu s otopnými tělesy. Výstupem projektu se stanou aktivity výzkumu a vývoje v podobě dvou výzkumných zpráv obsahující CFD modelování a simulace a simulace potřeb energií. Rozpočet dotačního projektu činí 247.500,- Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií, a to ve výši 75% celkového rozpočtu projektu.