Monthly Archives: Duben 2019

Kvantifikace úspor energie při vytápění otopným tělesem TOMTON R1 oproti stávajícím otopným tělesům

Společnost TOMTON s.r.o. realizuje v letech 2017 – 2018 projekt s názvem „Kvantifikace úspor energie při vytápění otopným tělesem TOMTON R1 oproti stávajícím otopným tělesům“. Cílem projektu je výzkumem podložit a vyčíslit očekávané významné tepelné úspory při provozu inovačních radiátorů zn. TOMTON. Naměřené hodnoty vyplývající ze simulací a výpočtů se pak stanou konkurenční výhodou na trhu s […]

Výzkum korozní odolnosti tepelného výměníku z hliníku radiátorů TOMTON

Společnost TOMTON s.r.o. realizuje v letech 2016 – 2017 projekt s názvem „Výzkum korozní odolnosti tepelného výměníku z hliníku radiátorů TOMTON“. Cílem je výzkum a posouzení vhodnosti materiálové skladby otopného systému s hliníkovými radiátory a kvality otopné vody z hlediska dlouhodobé korozní odolnosti. Výstupem projektu se stanou protokoly ze zkoušek a souhrnné zprávy, a to na základě […]